Skadeanmälan: Produktförsäkring - Glasögon

Om du har en glasögonförsäkring hos oss använder du detta formulär för skadeanmälan.

Du måste ha en separat glasögonförsäkring hos oss för att kunna anmäla skadan. Om du istället vill anmäla en egendomsskada på din hemförsäkring ska du anmäla skadan under rubriken “Hem”.